Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

 

Denna policy omfattar hanteringen av personuppgifter. Med personuppgifter menas uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, mejladress och telefonnummer. Stinas Harmoni samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för det ändamål de är avsedda för. 

 

Dina uppgifter lagras när du ingår avtal med Stinas Harmoni, till exempel som kund eller leverantör eller anmäler dig för prenumeration av till exempel nyhetsbrev. Uppgifterna sparas främst för att uppfylla bestämmelser i bokföringslagstiftningen samt för att kunna kontakta dig och fullfölja det avtal som ingåtts i samband med bokning och/eller beställning.

 

Registrering av personuppgifter

När du registrerar dig hos Stinas Harmoni via telefon, e-post, onlinebokning eller besök sparas dina kontaktuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna hantera dina bokningar eller andra förekommande tjänster hos Stinas Harmoni. Nyhetsbrev skickas för att informera dig om erbjudanden och aktuella händelser. Du kan alltid avregistrera dig från dessa via en länk i nyhetsbrevet. Även utskick med post kan förekomma. Du kan när som helst begära avregistrering från nyhetsbrev eller andra utskick från Stinas Harmoni.

 

Webbplatsleverantör och statistik

Stinas Harmoni använder webbplatsleverantören One för hemsidan. One tillhandahåller även statistik för att förbättra service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. De system som One tillhandahåller är kompatibla med bestämmelserna i GDPR.

 

Lagringstid

Dina uppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla din bokning, din intresseanmälan eller så länge Stinas Harmoni är skyldig att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgifterna lagras så länge avtalstid pågår och raderas därefter inom 1 år. 

Intresseanmälningar lagras enbart under kontakttid med den intresserade och raderas sedan inom 3 månader såvida inte den som visat intresset själv vill att uppgifterna sparas längre tid. Om samtycke getts till fortsatt marknadsföring, t ex nyhetsbrev och mailutskick, kan uppgifterna komma att sparas till dess du begär att uppgifterna ska raderas. Uppgifter i redovisnings- och bokföringssytem regleras och hanteras enligt bokföringslagstiftningen. 

 

Bilder på hemsidan och publicering på sociala medier

Stinas Harmoni är varsam vid publicering av bilder på individer på hemsidan eller sociala medier. Inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild får endast göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen. Om du trots detta anser att du inte känner dig bekväm med publiceringen, kontakta Stinas Harmoni så tar jag omgående bort bilden såväl externt som internt.

  

Ändring och borttagning av information

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter ändrade eller raderade, så länge det inte strider mot bindande lag. Du kan begära att få ut all information som lagrats genom en begäran som skickas till: stina@stinasharmoni.se Om du anser att informationen Stinas Harmoni har lagrat om dig är felaktig, skicka ditt önskemål till stina@stinasharmoni.se. Information som Stinas Harmoni inte längre har användning för raderas löpande. Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter. Hos datainspektionen hittar du mer information om GDPR och dess tillämpning www.datainspektionen.se

 

Vid synpunkter eller frågor är du välkommen att ta kontakt enligt nedan.

Stinas Harmoni

stina@stinasharmoni.se