Reiki nivåer

De olika nivåerna inom Reiki


Jag är Karuna® Reiki Master enligt Usui och Holy Fire III®. Är du intresserad av att veta mer om de olika nivåerna och kanske gå en kurs så se beskrivningen nedan.

Reikikurser Usui & Holy Fire® III

Här kan du läsa mer om de olika stegen i Reiki och vad de står för. Jag själv har gått alla utbildningsstegen och är Karuna Reiki® Master enligt Usui & Holy Fire® III.


De olika stegen i Reiki

  • Reiki I
  • Reiki II
  • Reiki III eller ART
  • Reiki Master
  • Karuna® Reiki Master


Usui & Holy Fire® III

  • Den Reikin jag jobbar med är enligt Usui & Holy Fire® III.
  • Usui syftar till Mikao Usui som är grundare till den Reiki vi använder och till de ursprungliga japanska Reikiteknikerna.
  • William Lee Rand har uppgraderat Reikienergin och energin vi jobbar med är Holy Fire® III.


För att få förmågan och kunskapen att ge Reiki till sig själv och andra, behöver man gå en kurs i Reiki för en Reiki Master (lärare). Kurserna har tagits fram av William Lee Rand och erbjuds på flera språk runt om i världen. De har sin grund i Usuis lära och i de ursprungliga japanska Reikiteknikerna.


Reiki I enligt Usui & Holy Fire® III

Steg 1 Grundkurs. Under grundkursen lär du dig att förmedla Reiki till dig själv, din familj och vänner med olika handpositioner på kroppen. Du får också ta del av Reikins historia och utveckling, vad Reiki är för något och hur den kan användas. I kursen ingår också Reiki I placering. Under placeringen placeras Reikienergin i dig som elev så att Reikienergin kan användas för helande.

Denna kurs ges under en heldag eller under två kortare dagar.


Reiki II enligt Usui & Holy Fire® III

Steg 2 Fortsättning. I fortsättningskursen får du lära dig att skicka Reiki åt tidigare och kommande händelser, relationer, situationer, personer mm. Du lär dig tre symboler som förstärker kraften i Reikienergin och har olika användningsområden. För att Reiki II symbolerna ska aktiveras, behövs en placering så du får också en Reiki II placering.
Denna kurs ges under en heldag i anslutning till Reiki I kursen eller under två kortare dagar.


ART Advanced Reiki Training enligt Usui & Holy Fire® III

I ART lär du dig ytterligare tekniker för att förmedla Reiki och fördjupar dig i healingens värld. Du får ta emot en placering av Reiki Master symbolen. Den förstärker Reikins effekt och förhöjer din energifrekvens. Det kursen ingår även hur man sänder Reiki kontinuerligt med hjälp av kristaller och med kristallgitter. Reiki rörelsemeditation ingår också och den påminner om Qigong med sin andning och sina långsamma rörelser.

Sen Reiki Holy Fire® III kom ingår denna kurs i Reiki Master kursen.


Reiki Master enligt Usui & Holy fire® III

Efter kursen till Reiki Master/lärare kan du ha egna kurser och själv lära ut Reiki till andra.

Många väljer bort att själva lära ut och utbildar sig till Master för sin egen andliga utvecklings skull. Att vara Reiki Master innebär att vara en god förebild, att arbeta med sitt eget helande på djupet och träna på att utveckla kärlek, empati och visdom. Under kursen ges fyra tändningar. Många upplever att de efter Reiki Master kursen fått en avsevärt bättre intuition. Vissa har även utvecklat mediala förmågor.

Denna kurs ges tillsammans med Avancerad Reiki under tre heldagar.


Karuna Reiki® Master enligt Usui & Holy Fire® III

Denna kurs är en fortsättning på och en fördjupning av Reikisystemet skapad av William Lee Rand och ICRT, International Center for Reiki Training. Karuna är sanskrit och betyder medkännande handling. Karuna® Reiki Mastern öppnar upp för att ge villkorslös kärlek till sig själv och kärlek och medkänsla till andra. Under kursen aktiveras åtta kraftfulla symboler med olika egenskaper och förmågor. I kursen ingår också mässande och toning. Denna kurs ges under tre dagar.


Att gå en kurs i Reiki innebär mycket eget helande. De flesta upplever också en starkare och mer effektiv energi efter varje symbol de får aktiverad.

Jag är medlem i Förenade Reikiförbundet. Titta gärna på deras hemsida för mer info om Reiki www.reikiforbundet.se