Chakran

Chakrasystemet

 


För dig som vill veta mer om chakrasystemet

Ordet chakra kommer från sanskrit (det främsta heliga språket inom hinduismen) och betyder hjul. Läran om chakran och energier härstammar från Indiens yoga och meditationstraditioner. Kunskapen om chakran är över 4000 år gammal. I mer än tvåtusen år gamla skrifter från Tibet, talas det om chakran.


Chakran är energicentran i vår icke fysiska subtila energikropp. Våra chakran är för ögat inte synliga, men vi kan ändå lära oss att förstå vad de innebär och hur vi kan skapa balans i våra chakran.


Man kan likna våra kroppar vid stora energimottagare - vi tar in energi från allt levande som finns runtomkring oss - från djur, växter och även månen och stjärnorna är energigivare. Den mänskliga kroppen har hundratals energicentrer, både större och mindre, men det är de sju största som man refererar till som chakran.


I varje chakra finns två krafter, en som ger ut energi och en som tar emot energi, allt beroende på vad som har format dig som person och dina erfarenheter och bakgrund.


Sju chakran

Varje chakra relaterar till olika kroppsdelar, körtlar och nervsystem i den fysiska kroppen. De relaterar också till mentala och emotionella egenskaper, samt vår grad av andlig utveckling och medvetenhet. Vi har många chakran i kroppen men inom kundaliniyogan, yinyogan och reiki pratar man om framförallt sju chakran. Inom kundaliniyogan lägger man till auran som ett åttonde chakra.


Jordiska och himmelska

De tre första, de lägre chakrana har att göra med vår fysiska kropp. Det fjärde chakrat, hjärtchakrat, har en egen sfär och är kopplad till vår själ. De tre övre chakrana har med det mentala och andliga att göra. Det pratas både om utvecklade och outvecklade chakran samt om öppna och stängda chakran. Här kan vi skilja på de lägre chakrana och de högre:

  • De lägre chakrana är antingen utvecklade eller outvecklade,
  • medan de övre chakrana är antingen öppna eller stängda.


De övre chakrana handlar nämligen om en koppling till det andliga eller himmelska. De nedre däremot är mer kopplade till det jordiska. Jag ser det som att det himmelska och det jordiska möts i vårt hjärtchakra. Det är i det mötet vi känner en skön känsla av tillit till oss själva och till livet.


Livsenergi

Både inom den indiska traditionen, den kinesiska medicinen och det taoistiska synsättet består och genomströmmas våra subtila kroppar av livsenergi. Denna energi flödar fram genom kanaler som finns överallt i våra subtila kroppar. Dessa subtila energikanaler kallas inom den kinesiska medicinen för meridianer och inom den indiska medicinen för nadis. Överallt där energikanalerna korsas bildas små chakran. I Indien säger man att det är prana som flödar genom nadier. Prana betyder livskraft och andetag på sanskrit. I den kinesiska medicinen pratar man om chi som flödar genom meridianerna. Inom reikin är det ki, livsenergi. Kärt barn har många namn.


Blockeringar

Om dessa energikanaler har blockeringar så att energin inte kan flöda fritt, kan det leda till sämre immunförsvar och sjukdomar. Om de har ett gott flöde kan det leda till en god hälsa.har chakran sju energicentra som hittas på olika delar av kroppen. De fungerar som reglerande ”ventiler” som hjälper energin att flöda genom din kropp. Beroende på deras plats kan de variera i storlek och styrka.


Våra chakran är nästan aldrig helt öppna eller helt slutna, vi har bara mer eller mindre energiflöde genom dem och lättare eller svårare att lära oss vissa saker. Alla chakran hänger samman. För att uppnå balans och harmoni behöver vi stärka hela chakrasystemet.


Det finns 7 huvudsakliga chakran.

De lägre chakrana är:

  • Rotchakrat
  • Sexualchakrat
  • Navelchakrat/Solarplexus

De utgör den nedre triangeln. Eliminering och minskning.


De övre chakrana är:

  • Halschakrat
  • Tredje ögat
  • Kronchakrat

De utgör den övre triangeln. Skapa och förfina.


Det fjärde chakrat, hjärtchakrat, är mötespunkten mellan mig och oss. Alla hänger samman. De första fem är kopplade till elementen jord, vatten, eld, luft och eter. De översta är inte kopplade till något element.


Öppnar våra sinnen

Chakrana påverkar vår upplevelse/perception, känslor och val. De påverkar flödet och vilka tankar vi har. De påverkar relationen mellan vårt medvetna och undermedvetna sinne. Att öppna och balansera våra chakran öppnar våra sinnen och integrerar dem till ett responderande nätverk som kan relatera till en större källa av energi från vilken vi kommer och ska återvända till.